top of page

"דמיון חשוב יותר מידע. ידע הוא מוגבל. דמיון יכול להפליג סביב העולם"

"משחקים משמנים את

גלגלי הגוף והשכל"

בנג'מין פרנקלין

מדען, ממציא ומדינאי

"דמיון הוא, בסופו של דבר, פעילות מעשית ביותר"

"במשחק תמיד הילד מעל הגיל הממוצע שלו, מעל התנהגותו היום יומית. כאילו הוא בראש גבוה מעצמו".

Carrying Pencil
bottom of page